Ľudia. Procesy. Technológia. Priestory. Spolu vytvárajú podmienky pre efektívnu spoluprácu, ktorá vedie k lepším nápadom, zrýchleným procesom a prelomovým výsledkom. Preto vytvárame technologické riešenia, ktoré sú pre používateľov neuveriteľne jednoduché, prispôsobiteľné existujúcim procesom a navrhnuté tak, aby vytvárali  fyzické a virtuálne priestory, kde sa  všetci stretávajú – či už na mieste alebo vzdialene po  celom svete.

 • Efektívna schôdzka môže byť kedykoľvek a kdekoľvek
 • Lepšie využiť spoločné priestory – používanie technológie pri stretnutiach
 • Vytvoriť atraktívnejšie prostredie pre schôdzky
 • Podporiť flexibilnú prácu, ktoré prirodzene poskytuje spolupracujúce prostredie
 • Menej administratívy – digitálne zaznamenanie v reálnom čase

V súčasnosti sme tlačení robiť viac pri nižších nákladoch. Aby ste si udržali konkurenčnú prevahu, je potrebné získať každú kvapku z hodnoty Vášho technického vybavenia, Vašich nehnuteľností a Vašich ľudí. Pracovné modely sa menia pomocou menších, viac sústredených tímov, ktoré spoločne prinášajú do života nové myšlienky a zavádzajú ich rýchlo na trh.  A zamestnávatelia sa snažia pritiahnuť tých najlepších ľudí – ktorým zlepšujú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, snažia sa, aby boli naplnení a poskytujú im rôzne školenia, ktorými im zvyšujú kvalifikáciu. Môžete takto:

 • Ovplyvňovať odbornosť v celej firme, podporovať kreativitu
 • Umožňovať spoluprácu bez ohľadu na miesto
 • Vytvárať bohatšie zážitky, ktoré posilňujú vzájomné vzťahy
 • Podporiť flexibilitu práce

Výsledky pre Vašu firmu

 • Zníženie cestovania bez toho, aby ste prišli o pozitíva ľudskej interakcie
 • Zlepšenie komunikácie a spolupráce prostredníctvom interaktivity
 • Prítomnosť všetkých kľúčových ľudí na schôdzke oživí Vaše podnikanie
 • Pomocou interaktívnej techniky ponúknuť efektívnu prácu ktorá vzbudí dojem
 • Vytvoriť kreatívne pracovné prostredie
 • Umožniť zdieľanie komplexných myšlienok a na zdieľaných dokumentoch zabezpečiť spoluprácu v reálnom čase
 • Jednoduchšie plánovanie, rýchlejšie prerazenie na trh
 • Maximálne využitie zasadacích miestností
 • Maximálna návratnosť investície do kancelárskych priestorov

Technológia, ktorá sa ťažko používa alebo ktorá vyžaduje odborné znalosti v skutočnosti nikdy nezmení spôsob našej práce – to, čo považujeme sú nástroje, ktoré môžeme všetci používať po minimálnom preškolení alebo pomocou minimálnej technickej podpory. Pomocou správnej technológie u Vás vo firme sa môžete chopiť nového systému práce. Vaša pracovná sila môže byť viac zapojená a využitá, operácie efektívnejšie, komunikácia a spolupráca vylepšená a to môže pomôcť obchodu skočiť do výnosnejšej budúcnosti. A toto všetko vďaka efektívnej interaktívnej spolupráci a vytvorením kreatívneho pracovného prostredia.
Všetky technológie, ktoré dodávame ako súčasť riešení pre Smart kanceláriu sú vybraté preto, že môžu jasne demonštrovať návratnosť investície.