Svet práce je uprostred výraznej kultúrnej zmeny a obchod je potrebné zmeniť tiež – pomocou produktívnych, kreatívnych a flexibilných pracovných priestorov a technológií ktoré  zužitkujú každý nápad.

Predstavte si, že by ste mohli vidieť, ktoré kancelárie sú hneď k dispozícii alebo si priebežne zarezervovať prázdne kancelárie pomocou rezervač­ného systému Evoko Liso. Mohlo by sa zlepšiť využitie kancelárií a dostať miesto, ktoré potrebujete vtedy, keď ho potrebujete.

Prídete do kancelárie a iba jedným dotykom zapnete interaktívny  displej NovoTouch, bezdrôtovo sa pripojíte  pomocou bezdrôtového systému NovoConnect na displej so svojím notebookom alebo tabletom a môžete začať pracovať.
Prostredníctvom softvéru môžete zdieľať predajné výsledky a ciele v tabuľkovom procesore a každý môže pripomienkovať, prepisovať a prispievať k číslam a plánom v reálnom čase.

Preskočíte do prezentácie o stratégii na ďalší kvartál a Váš tím môže znova prispieť a prepisovať v prezentácii na interaktívnom displeji NovoTouch. Nazriete do posledných aktivít konkurencie na internete a zaznačíte si ich do poznámkového bloku, ktorý máte otvorený počas celej porady.
Porada sa končí a v priebehu sekúnd sa poznámky na interaktívnom displeji  NovoTouch zaznamenajú a všetky úlohy a poznámky sa hneď rozpošlú elektronicky.

Predstavte si tiež, že by ste mohli vymeniť Vaše tlačené plagáty a stojany vo firme za informačný displej NovoDisplay, informácie podať kedykoľvek chcete, priebehu niekoľkých minút a s možnosťou byť neustále spravované centrálne Vašim tímom. Využívať verejné priestory v kanceláriách pre dôraznú vnútornú komunikáciu…

Výsledky pre Vašu firmu