Svet práce je uprostred výraznej kultúrnej zmeny a obchod je potrebné zmeniť tiež – pomocou produktívnych, kreatívnych a flexibilných pracovných priestorov a technológií ktoré  zúžitkujú každý nápad. Predstavte si, že by ste mohli vidieť, ktoré kancelárie sú hneď k dispozícii alebo si priebežne zarezervovať prázdne kancelárie pomocou rezervač­ného systému Evoko Liso. Mohlo by sa zlepšiť využitie kancelárií a dostať miesto, ktoré potrebujete vtedy, keď ho potrebujete. Prídete do kancelárie a iba jedným dotykom zapnete interaktívny  displej NovoTouch, bezdrôtovo sa pripojíte  pomocou bezdrôtového systému Solstice na displej so svojím notebookom alebo tabletom a môžete začať pracovať.
Každý je pripojený a netrvá to ani minútu. Ľudia z iných kancelárií sa môžu pripojiť na poradu tiež ako aj mnohí kolegovia zo vzdialených miest. Prostredníctvom Solstice  softvéru môžete zdieľať predajné výsledky a ciele v tabuľkovom procesore a každý môže pripomienkovať, prepisovať a prispievať k číslám a plánom v reálnom čase. Zúčastniť sa stretnutí a prispievať nápadmi od svojho pracovného stola alebo z ľubovoľného miesta. Cloudové riešenie je presne  tam kde ho práve potrebujete. Môžete tiež pozvať ďalších účastníkov aby s Vami spolupracovali, čo im plne umožní zúčastniť sa kreatívnych a inšpirujúcich stretnutiach.

Preskočíte do prezentácie o stratégii na ďalší kvartál a Váš tím môže znova prispieť a prepisovať v prezentácii na interaktívnom displeji NovoTouch. Nazriete do posledných aktivít konkurencie na internete a zaznačíte si ich do poznámkového bloku, ktorý máte otvorený počas celej porady. Ďalej diskutujete o nových výrobkoch a Vy môžete prostredníctvom softvéru zdielať myšlienky, ktoré sa automaticky uložia do PC a môžete ich naviac aj zdielať vzdialeným účastníkom. Porada sa končí a v priebehu sekúnd sa poznámky na interaktívnom displeji  NovoTouch zaznamenajú a všetky úlohy a poznámky sa hneď rozpošlú elektronicky.
Predstavte si tiež, že by ste mohli vymeniť Vaše tlačené plagáty a stojany vo firme za informačný displej NovoDisplay, informácie podať kedykoľvek chcete, priebehu niekoľkých minút a s možnosťou byť neustále spravované centrálne Vašim tímom. Využívať verejné priestory v kanceláriách pre dôraznú vnútornú komunikáciu…

Výsledky pre Vašu firmu

Výrazné šetrenie času, cestovných nákladov, maximálna návratnosť investície
Zvýšenie produktivity a spolupráce, vytvorenie kreatívneho pracovného prostredia
Obohatenie interakcie medzi zamestnancami a ľahšie a rýchlejšie rozhodovanie
Menej administratívy – prechod z papierovej formy do digitálnej

Prezentácia produktov

Dohodnite si nezáväznú prezentáciu našich produktov a riešení

Novinky

Najnovšie články z nášho blogu

E-book Firemná produktivita zdarma

Stiahnite si praktický e-book nielen o interaktívnej spolupráci