Svet práce je uprostred výraznej kultúrnej zmeny a obchod je potrebné zmeniť tiež – pomocou kreatívnych a flexibilných pracovných priestorov, efektívnych školení a reagujúcich marketingových nástrojov, ktoré najviac zužitkujú každý nápad. Pomocou správnej technológie u Vás vo firme sa môžete chopiť nového systému práce. Vaša pracovná sila môže byť viac zapojená a využitá, operácie efektívnejšie, komunikácia a spolupráca vylepšená a to môže pomôcť obchodu skočiť do výnosnejšej budúcnosti. A toto všetko vďaka efektívnej interaktívnej spolupráce a komunikácie!

shutterstock_305439191

Firmy už skúsili takmer všetko, aby boli porady efektívnejšie, od limitovania trvania všetkých porád maximálne na 20 minút až po ich vedenie v stoji. Teraz je tu lepší spôsob ako dosiahnuť, aby bola každá porada zmysluplná, aby umožnila lepšiu spoluprácu a zdieľanie vedomostí a aby ste rýchlejšie dostali odpovede, ktoré očakávate. Toto všetko môžete dosiahnuť s technickým riešením pre produktívne porady.

 • Efektívna schôdzka môže byť kedykoľvek a kdekoľvek
 • Lepšie využiť spoločné priestory – používanie interaktívnych displejoch pre ad hoc stretnutiach
 • Vytvoriť atraktívnejšie prostredie pre schôdzky
 • Podporiť flexibilnú prácu, ktoré prirodzene poskytuje spolupracujúce prostredie
 • Menej administratívy – digitálne zaznamenanie v reálnom čase

V súčasnosti sme tlačení robiť viac pri nižších nákladoch. Aby ste si udržali konkurenčnú prevahu, je potrebné získať každú kvapku z hodnoty Vášho technického vybavenia, Vašich nehnuteľností a Vašich ľudí. Pracovné modely sa menia pomocou menších, viac sústredených tímov, ktoré spoločne prinášajú do života nové myšlienky a zavádzajú ich rýchlo na trh.  A zamestnávatelia sa snažia pritiahnuť tých najlepších ľudí – ktorým zlepšujú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, snažia sa, aby boli naplnení a poskytujú im rôzne školenia, ktorými im zvyšujú kvalifikáciu. Môžete takto:

 • Ovplyvňovať odbornosť v celej firme, podporovať kreativitu
 • Umožňovať spoluprácu bez ohľadu na miesto
 • Vytvárať bohatšie zážitky, ktoré posilňujú vzájomné vzťahy
 • Podporiť flexibilitu práce
maxresdefault
evoko3

Výsledky pre Vašu firmu

 • Zníženie cestovania bez toho, aby ste prišli o pozitíva ľudskej interakcie
 • Zlepšenie komunikácie a spolupráce prostredníctvom interaktivity
 • Prítomnosť všetkých kľúčových ľudí na schôdzke oživí Vaše podnikanie
 • Pomocou interaktívnej techniky ponúknuť efektívnu prácu ktorá vzbudí dojem
 • Ponúknuť prácu na diaľku, ktorá robí dojem ako by ste robili tvárou v tvár
 • Umožniť zdieľanie komplexných myšlienok a na zdieľaných dokumentoch zabezpečiť spoluprácu v reálnom čase
 • Jednoduchšie plánovanie, rýchlejšie prerazenie na trh
 • Maximálne využitie zasadacích miestností
 • Maximálna návratnosť investície do kancelárskych priestorov

 

Technológia, ktorá sa ťažko používa alebo ktorá vyžaduje odborné znalosti v skutočnosti nikdy nezmení spôsob našej práce – to, čo považujeme sú nástroje, ktoré môžme všetci používať po minimálnom preškolení alebo pomocou minimálnej technickej podpory.
Súbor riešení pre firemnú produktivitu pracuje takým spôsobom ako ste už pracovali Vy – je teda prirodzený a jedinými dramatickými zmenami zmenami sú len efektívnosť, ktorú Vám dá a nové možnosti pre lepšiu spoluprácu, ktoré tak dostanete. Všetky technológie, ktoré dodávame ako súčasť riešení pre Smart kanceláriu sú vybraté preto, že môžu jasne demonštrovať návratnosť investície. Či už sú to informačné displeje,  ktoré šetria náklady na výrobu desiatok tisícov tlačených materiálov na podporu predaja; alebo interaktívne displeje, ktoré šetria náklady a čas pre porady – komplexné riešenie eTechnology bude vždy ekonomicky užitočnou investíciou.

E-book Firemná produktivita zdarma

Stiahnite si praktický e-book nielen o interaktívnej spolupráci