05 feb

Inštruktorom vedené školenie pre všetkých – bez nákladov a obmedzení

Váš rozpočet na školenia môže byť pod tlakom, ale potreba preškolenia Vašich zamestnancov je stále rozhodujúca. Problémom je, že školenie vedené skutočne kvalitným inštruktorom je drahé a obmedzujúce: taký­to inštruktori sú vzácni a zamestnanci nemajú veľa času a sú geograficky rozptýlení.

1aPredstavte si odborné školenie vedené inštruktorom záro­veň naživo a na požiadanie aj na akomkoľvek mieste, kde to potrebujete. Inštruktor používa interaktívne tabule a vizua­lizéry s konferenčnými systémami, aby mohol odviesť produk­tové školenie s veľkým dôrazom rovnako pre ľudí v kancelárii i zamestnancov pracujúcich doma.

Jednotlivé školenia sú obohatené väčšou interakciou a vizuálnym zapo­jením. Použitie hlasovacieho zariadenia znamená, že školiteľ môže na školení využívať ďaleko viac ako len dvojsmerný zážitok – môže okamžite dostávať spätnú väzbu, otázky a vstupy od všetkých zúčastnených bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Softvér pre vedenie školení pomáha školiteľovi vidieť obrazovky prí­tomných, aby videl, ako napredujú a softvér pre zobrazovanie pojmov sa používa na to, aby sa vizuálne zdieľali zložité myšlienky s veľkým dôra­zom – aj ked‘ Vaši zamestnanci nie sú fyzicky prítomní na školení.

Softvér pre rýchly prístup k Vašim údajom, aplikáciám a záznamom kdekoľvek a kedykoľvek, stačí Vám len zariadenie ktoré má webový prehliadač a jedno heslo. Slúži ako osobný cloud, na ktorom si uchová­te dáta dostupné pre verejné využitie alebo osobné. To zabezpečí pre užívateľa priestor pre pracovné aj osobné prostredie na všetkých jeho zariadeniach.2a

eLearningové riešenie – Vaše zostavené materiály sa stanú dostupnými priamo pomocou internetového prehliadača. Program je jedinečný systém určený na prípravu prezentujúceho / ško­liaceho na prezentáciu. Poskytuje užívateľovi prehľadný zdroj dostup­ných informácií triedených podľa tematických celkov a zároveň nástroje potrebné na písanie a tvorbu vlastných podkladov. Program umožňuje tvorbu databáz, testovacích otázok členených do tematických celkov, určenie parametrov textov (časový limit, listovanie otázkami pri skúšaní a ďalšie), tlač variácií testu, vyhodnotenie šablón a skúšobných kariet a listov, atď.

A najdôležitejšie je, že rozpočet na školenia, ktorý ste dodržali, priniesol lepšie výsledky, lepšie zapamätávanie si vedomostí a celkovo lepšie vý­sledky zamestnancov.

 

Zdielať článok